Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘Web Sitesi Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar 'www.egeormanzeytin.com' (‘Web Sitesi’) adresinde bulunan 'Ege Orman Zeytin ve Zeytinyağları Sanayi ve Ticaret A.Ş.' (‘Şirket/Şirketimiz’) firmasına aittir ve onun tarafından işletilir.

Web Sitesini kullanan veya alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden herhangi bir şekilde bu Web Sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (“Kullanıcı”) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Amaç ve Kapsam

İşbu kullanım koşullarının amacı; Web Sitesinin kullanımını ve sitedeki hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir.

İşbu kullanım koşullarını Şirketimiz gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Web Sitesinde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Web Sitesi veya Web Sitesinin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini Şirketimiz herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme, fiyatlar ile sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcılar işbu kullanım koşulları hükümlerinde ve/veya Web Sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerde yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

Şirketimiz, bu Web Sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, dokümanları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Şirket, Web Sitesindeki hizmetlerden; teknik arızalar, olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi gibi sebeplerle site işletimine ara verilmesi durumları dışında Kullanıcıların yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Web Sitesine üye olarak veya ürün satış süreçleri dahilinde vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını ve Şirketin bu kapsamda her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, üyelerin belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

Şirket tarafından Web Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Web Sitesine erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web Sitesine erişilen tarih ve saat, Web Sitesinde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sayfasının Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanması kabul eder. Bu bilgilerin kişisel veri ihtiva etmesi durumunda Şirket, ilgili düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla verileri işleyebilecektir.

Kullanıcı, Web Sitesinin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını ve Web Sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılmayacağını, aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Web Sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Web Sitesi işleteni ve sahibi Şirkete ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Sitesinin ziyaret edilmesi veya bu Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Web Sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, Kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı sorumlu olacaktır.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, Web Sitesinin kullanımı sebebiyle işlediği Kullanıcılara ve Üyelere ait kişisel verileri “Aydınlatma Metni”nde detaylı olarak belirtilen hususlara ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle işlemektedir.

Şirket, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun olan veri işleme amaçları doğrultusunda Aydınlatma Metni’nde belirtilen alıcılara gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve gizlilik koşullarını oluşturarak aktarabilecektir.

5. Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, Web Sitesini kullanırken veya üye olması halinde Şirket ile paylaştığı iletişim bilgilerine Şirket tarafından hizmet, özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin; e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile gönderilmesini, iletişim bilgilerinin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve ticari elektronik ileti içeriği ile diğer kayıtların T.C. Gümrük Ticaret Bakanlığı’na sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul ettiği taktirde kendisine Ticari Elektronik İleti gönderilebilecektir.

6. Üye Olmadan Satın Alma

Web Sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, Kullanıcıdan yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Satın alma sürecinde Kullanıcıya üye olma veya üye olmadan devam etme seçenekleri sunulur.

7. Virüsler, Sanal Korsanlık ve Diğer Siber Suçlar

Kullanıcı, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek Web Sitesinin kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Kullanıcı, bu Web Sitesi’ne, bu Web Sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacağını, sistemi engellemeyeceğini, bozmayacağını, verileri yok etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla Web Sitesi’ne saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Kullanıcı geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Şirket, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile iş birliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Kullanıcının bu Web Sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. Şirket, Kullanıcının bilgisayarına, ekipmanına, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu Web Sitesi’nin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

8. Web Sitesi’ndeki Bağlantılar

Web Sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Şirkete ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü Şirket üstlenmez.

9. Garanti Vermeme

Şirket, Web Sitesinin veya Web Sitesindeki herhangi içeriğin, servisin veya özelliğin hatasız, kesintisiz olacağını, Web Sitesinin Kullanıcı tarafından kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını vaat etmez. Web Sitesi ve içeriği “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmaktadır. Şirket, doğruluk, ihlalsizlik, ticarilik ve belli bir amaca uygun olma dahil olmak üzere sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. Web Sitesi veya içeriği ile ilgili her türlü memnuniyetsizliğe ilişkin olarak Kullanıcı’nın yapması gereken Web Sitesi veya içeriğin kullanımına son vermektir.

10. Muhtelif Hükümler

Tebligat: İşbu kullanım koşulları ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirketin bilinen e-posta adresi ve Kullanıcının üyelik formunda veya ürün satın alma sırasında belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, belirttiği bu adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda diğer tarafa derhal bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu kullanıcı koşullarının uygulanması münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Politikası

https://egeormanzeytin.com alan adlı internet sitesi üzerinden güvenli alışveriş yapabilmenizi sağlamak için uluslararası bir güvenlik standardı olan 256 bit SSL kullanmaktadır. Bu sistem, ödeme için gerekli bilgileri (kredi kartı üzerindeki isim, kart numarası, kart son kullanma tarihi ve kredi kartı güvenlik numarası) şifreleyerek, onay için ilgili bankaya göndermektedir.

Ödeme sırasında talep edilen bilgiler https://egeormanzeytin.com veri tabanına kaydedilmemektedir. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır Bu sebeple bu bilgilere işlem sırasında ve/veya sonrasında https://egeormanzeytin.com sunucuları üzerinden 3. kişilerin ulaşması mümkün değildir.

Ancak, sipariş vermek için kullanacağınız bilgisayarların güvenli olduğundan emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Birden fazla kişinin ortak kullanımına açık bir bilgisayara önceden yüklenmiş kimi programlar vasıtası ile bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilme tehlikesi bulunmaktadır.

https://egeormanzeytin.com, sipariş vermek için kullanılan bilgisayardan yetkisiz 3. kişiler tarafından kopyalanan veya sair yollarla temin edilen bilgilerin kullanılması sebebi ile sorumlu değildir.

Kredi kartı bilgileri dışında kalan kişisel bilgiler sistemimizde kayıtlı tutulacak olup https://egeormanzeytin.com üçüncü kişiler ile hiçbir surette paylaşmayacaktır